• 1

VABILO Izredni Občni zbor 2021

Upravni odbor Plavalnega Kluba Zdravilišča Radenci je v skladu s 24. in 27. členom statuta na seji dne 20. 12. 2021 in na podlagi 16. člena statuta Plavalnega kluba, sprejel sklep za sklic izrednega občnega zbora članov in članic Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci.


Izredni občni zbor bo v sredo, 29. 12. 2021, ob 19. uri izveden na daljavo preko aplikacije ZOOM (Povezava za spletni sestanek).


Upravni odbor predlaga občnemu zboru naslednji dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora in ugotovitev navzočnosti (podpredsednik).
 2. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora.
 3. Izvolitev delovnih organov občnega zbora (zapisnikarja in dveh overovateljev).
 4. Izvolitev verifikacijske in volilne komisije (predlaga se združeno)
 5. Razrešnica dosedanjemu vodstvu:
  - Predsedniku
  - Tajniku
  - Članom upravnega odbora (3. člani)
  - Članom nadzornega odbora (3. člani)
  - Članom častnega razsodišča (3. člani)
 6. Volitve novega vodstva:
  - Predsednika
  - Tajnika
  - Članov upravnega odbora (3. člani)
  - Članov nadzornega odbora (3. člani)
  - Članov častnega razsodišča (3. člani)
 7. Zadnji rok primopredaje med starim in novim vodstvom (ponedeljek 17. 1. 2022)
 8. Predaja vseh nabavljenih sredstev dosedanjega vodstva, ki niso bila kupljena v skladu s sklepi Upravnega odbora (27. in 28. člen Statuta Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci).


Upravni odbor predlaga novo vodstvo v sestavi:


Predsednica: Martina Hozjan
Člani upravnega odbora: Petra Šobak, Andreja Muršak, Barbara Prietl in Miran Rojko
Nadzorni odbor: Boštjan Ritonja, Miha Jurjevič in Damijan Korpič
Častno razsodišče: Andreja Kovač, Renata Gabor in Simon Nemec

 

Plavalni klub Zdravilišče Radenci

 

Prijavnica

Vabimo vas, da prek spodnjega obrazca prijavite vašega otroka v programe Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci.

Prijavnica

Vadnina

Vadnina za plavalno sezono 2021/22, ki je že bila določena s sklepom upravnega odbora Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci, ostaja nespremenjena! Višina vadnine je določena glede na program v katerega je plavalec vključen.

Vadnina

Sponzorji

Delo in programe Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci podpirajo naslednji sponzorji.

Sponzorji

Plavalni klub Zdravilišče Radenci

‌‌ Mladinska ulica 3, 9000 Murska Sobota

‌‌ Kontakt: Barbara Prietl

‌‌ ⁠ ⁠+386⁠ ⁠31⁠ ⁠538 ⁠⁠719⁠⁠

‌‌ pkzdravilisceradenci@gmail.com

‌‌ Po-Pe: 10.00 - 18.00 GMT+1

O nas

V Plavalnem klubu Zdravilišče Radenci združujemo prijatelje plavanja, vodnih športov in aktivnega preživljanja prostega časa. V klubu izvajamo plavalno šolo, plavalne tečaje in ostale aktivnosti, ki so tako ali drugače povezane z vodo.

TRR: SI56101000057755056
DAVČNA: SI85626899
MATIČNA:   ⁠1390155⁠