• 1

Pravilnik o nagrajevanju članov društva

Murska Sobota  (posodobljen in v veljavi od 5. 7. 2021 )
 

OSNOVNA VODILA:

  1. Vzpostaviti sistem, čim bolj enostaven za izvajanje, ki preprečuje, da bi člani, ki ne sodelujejo aktivno pri delovanju kluba, uživali enake bonitete kot tisti, ki sodelujejo.
  2. Vzpostaviti sistem, ki ne temelji na izločanju in kaznovanju, ampak nagrajevanju in motiviranju za klubsko delo.
  3. Vzpostaviti sistem, ki v okviru možnosti motivira tekmovalno ukvarjanje s plavalnim športom.

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa obveznosti in bonitete članov (član plavalec/podporni član), ki niso zajete v statutu.


2. člen

Član kluba je vsak, ki izpolnjuje določila statuta Plavalnega kluba Zdravilišča Radenci in ima poravnano članarino do 1. februarja za tekoče leto. Ob vstopu novih članov v klub, se izpolni pristopna izjava in se plača članarina za tekoče leto (do konca oktobra).

 

3. člen

Višina vadnine za člane plavalce je določena za vsako posamezno kategorijo plavanja in se vedno plača do 15. v mescu za pretekli mesec. Član plavalec je v celoti oproščen plačila vadnine, če je bil udeležen na treningu do enkrat v mescu.


4. člen

Prvo obvestilo o neplačilu vadnine (elektronska pošta iz e-maila PK Z. Radenci izvede trener) se pošlje 20. v mesecu. Drugo obvestilo s položnico se pošlje po redni pošti 30. v mesecu (izvede sekretar ali predsednik društva).


5. člen

Za drugega člana plavalca iz iste družine se plača 50% vadnine, za tretjega člana plavalca iz iste družine se plača 25% vadnine.  


6. člen

Upravni odbor lahko staršem otroka člana plavalca odobri odlog plačila, v slučaju trenutne nezmožnosti plačila staršev.


7. člen

Bonitete za člane plavalce/podporne člane so:
- znižano plačilo vadnine,
- uporaba klubske opreme (plavutke, deske, črvi, plovčki, lopatke, podvodna kamera),
- uporaba sponzorsko oziroma reklamno zbranih sredstev (25% se obračuna pri vadnini),
- članstvo v Plavalni zvezi Slovenije (PZS),
- startnina na pokalnih tekmah doma in v tujini,
- startnina na Državnih prvenstvih Slovenije,
- plačilo stroškov sodniških seminarjev za pridobitev licence »plavalni sodnik«,
- prenočišče in hrana za sodnike PZS, ki sodijo na državnih prvenstvih za klubske plavalce,
- subvencioniranje pri nakupu opreme in udeležbi na pripravah (po finančnih zmožnostih kluba in sklepu Upravnega odbora PK Z. Radenci),
- nakup sezonskih kart za letno kopališče (1.9.2019 v veljavi)
- udeležba plavalcev na različni tekmah: pokalnih, državnih, regijskih (1.9.2019 v veljavi)
- nakup sezonskih kart za letno kopališče (1.9.2019 v veljavi)

 2. RAZLAGA POSAMEZNIH AKTIVNOSTI

7. a člen

Če član plavalec ali podporni član zbere sponzorska/reklamna ali donatorska finančna sredstva (sredstva po sponzorski pogodbi) se mu kot dobropis prizna 25% zneska, ki se mu upošteva pri plačilu vadnine.


7. b člen

Subvencionira se lahko nakup klubske opreme in/ali stroški klubskih priprav.
Osnova za subvencijo je najboljši rezultat v vrednosti po FINA točkah. Kdor tega rezultata nima, pomeni, da še ni tekmoval na uradnih tekmovanjih (nastop izven konkurence na Pokalu Radenci ne šteje za uradni nastop). Nastopanje na tekmovanjih je primarni cilj klubskega delovanja in je omogočeno vsem članom.  Kdor nima interesa zastopati klubskih barv na tekmovanjih, ne more imeti subvencionirane opreme in/ali priprav.
Temu rezultatu prištejemo točke za starost. 15- letniki dobijo 50 točk, 14- letniki 100, 13-letniki 150 in tako dalje za vsako leto starosti manj, 50 točk več. 16 let stari plavalci in starejši na račun starosti ne prejmejo dodatnih točk. S tem uravnotežimo rezultate mlajših in starejših plavalcev, glede na to, da so FINA tablice absolutne.
Dodatne točke prinaša tudi prisotnost na treningih od začetka vsake sezone v septembru do meseca pred nakupom opreme oz. odhoda na priprave. 100% prisotnost prinese 200 točk, 90-99% 180 točk, 80-89% 160 točk, 70-79% 140 točk, 60-69 120 točk, 50-59% 100 točk, 40-49% 50 točk, manjša prisotnost ne prinaša nobenih točk. Trening v povprečju 2 x tedensko ali manj ne prinaša nobenih točk.
Iz vseh teh točkovanj dobimo skupini znesek točk. Nad 700 točk prinese 100%  subvencijo, nad 650 90%, nad 600 80%, nad 550 70%, nad 500 60%, nad 450 50%, nad 400 40%, pod 400 20% subvencije.

7. c člen (1.9.2019 v veljavi)

Točka 1. Vsak član plavalec si pridobi boniteto za nakup sezonskih kart za letno kopališče samo, če ima plačano članarino za tekoče leto, plačano vadnino za 11 mesecev za preteklo sezono in ima mesečno 8 ali več udeležb na treningih, katero pa lahko uporablja tudi izven terminov treninga kluba.

Točka 2. V primeru, da je plavalec član kluba in ima plačano članarino za tekoče leto, redno plačuje vadnine v tekoči sezoni, ter ima plačano manj kot 11 vadnin in 8 ali več vadnin, se mu prizna popust v višini 50%, ostalih 50% zneska plača klubu po izdanem računu. Ostalim se nakup sezonskih kart obračuna v celoti (100%) po izdanem računu.

Točka 3. Izpolnjeni pogoji za udeležbo plavalcev na tekmah. Plavalec mora biti 50% prisoten na treningih v tekoči sezoni od septembra do julija naslednjega leta in, da je prisoten v tromesečju september – oktober – november vsaj 50% in pa marec – april vsaj 50%, ker so to meseci ko se dela baza plavalcev za različna tekmovanja. Seveda pa lahko trenerji vedno v izjemnih primerih zaradi interesov kluba pošljejo na tekmo tudi plavalca z nižjo udeležbo na treningih.

Točka 4. V okviru finančnih zmožnosti kluba in oceni predsednika se na celodnevnih tekmah, ko naši plavalci plavajo še v popoldanskem delu tekem, organizira en topel obrok (kosilo), ki je v celoti strošek kluba.3. VELJAVNOST PRAVILNIKA

8. člen

Članski pravilnik je Upravni odbor Plavalnega kluba Zdravilišča Radenci dne 12. 4. 2017, na svoji 20. korespondenčni seji soglasno sprejel. Pravilnik je bil dne 20. 4. 2017 na občnem zboru Plavalnega kluba Zdravilišča Radenci predstavljen prisotnim članom.

Dne 5.7. 2019 je Upravni odbor Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci na svoji 34. korespondenčni seji soglasno sprejel dodatne člene za posodobitev članskega pravilnika, katere začnejo veljati s 1.9.2019.

Dne 5.7. 2021 je Upravni odbor Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci na svoji 63. korespondenčni seji soglasno sprejel spremembo 3. člena članskega pravilnika, kateri začne veljati s 5.7.2021.

Dne 03.03.2022 je Upravni odbor na svojem rednem 3. sestanku sprejel sklep, s katerim je spremenil 3. člen Članskega pravilnika Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci. Sprememba članskega pravilnika začne veljati 01.04.2022.

Pravilnik stopi po 42. Členu statuta Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci v veljavo kot splošni akt Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci.Vodstvo PK Zdravilišče Radenci

Prijavnica

Vabimo vas, da prek spodnjega obrazca prijavite vašega otroka v programe Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci.

Prijavnica

Vadnina

Vadnina za plavalno sezono 2021/22, ki je že bila določena s sklepom upravnega odbora Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci, ostaja nespremenjena! Višina vadnine je določena glede na program v katerega je plavalec vključen.

Vadnina

Sponzorji

Delo in programe Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci podpirajo naslednji sponzorji.

Sponzorji

Plavalni klub Zdravilišče Radenci

‌‌ Mladinska ulica 3, 9000 Murska Sobota

‌‌ Kontakt: Barbara Prietl

‌‌ ⁠ ⁠+386⁠ ⁠31⁠ ⁠538 ⁠⁠719⁠⁠

‌‌ pkzdravilisceradenci@gmail.com

‌‌ Po-Pe: 10.00 - 18.00 GMT+1

O nas

V Plavalnem klubu Zdravilišče Radenci združujemo prijatelje plavanja, vodnih športov in aktivnega preživljanja prostega časa. V klubu izvajamo plavalno šolo, plavalne tečaje in ostale aktivnosti, ki so tako ali drugače povezane z vodo.

TRR: SI56101000057755056
DAVČNA: SI85626899
MATIČNA:   ⁠1390155⁠